AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Xarici şirkətin filial və nümayəndəliyinin qeydiyyatı

May 30, 20220

Hüquqi şəxs dedikdə, bu və ya digər şəxs və ya şəxslər tərəfindən yaradılan fərdi və ya ümumi maraqlar üçün fəaliyyət göstərən birlik nəzərdə tutulur. Qeyd edildiyi kimi, hüquqi şəxslərin yaradılmasının əsasında şəxslərin fərdi və ya ümumi maraqları dayanır ki, bu maraqlar da müxtəlif ola bilər. Bu məqamda, adətən, iqtisadi maraqlar, yəni tərəflərin hər hansı bir gəlir əldə etməsinə dair maraqları üstünlük təşkil etsə də, qeyri-kommersiya məqsədləri üçün yaradılan hüquqi şəxslər də sosial-ictimai həyatımızda mühüm yer tutmaqdadırlar. Məhz bu maraqların növündən və hüquqi şəxslərin fəaliyyət istiqamətlərindən asılı olaraq onlar fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olan kommersiya hüquqi şəxsləri, başqa sözlə desək şirkətlər və ya əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürməyən qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri kimi təsnifləşdirilirlər. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi hüquqi şəxslərin üçüncü növü qismində publik hüquqi şəxsləri də fərqləndirir ki, bunlar da ümumdövlət və (və ya) ictimai əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul olan  qurumlardır. İstənilən növ hüquqi şəxslər öz fəaliyyətlərini birbaşa və ya öz filial və yaxud da ki, nümayəndəlikləri vasitəsilə həyata keçirə bilərlər.

I. Xarici şirkət və onun filial və nümayəndəliyi

Xarici şirkət dedikdə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaradılmış şirkətlər başa düşülür. Xarici şirkətlər başqa ölkələrin ərazisində öz filial və nümayəndəliklərini yaratmaqla fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu xüsusda, nümayəndəlik və filial anlayışlarını aydınlaşdırmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 53-cü maddəsinə görə nümayəndəlik hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca bölməsidir. Elə həmin maddədə filialın anlayışı hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının hamısını və ya bir hissəsini, o cümlədən nümayəndəlik funksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölməsi olaraq müəyyən edilmişdir. Xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərə bilərlər.

II. Xarici şirkətin filial və nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı dedikdə, ölkə ərazisində hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların, eləcə də xarici şirkətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində filial və ya nümayəndəliklərinin hüquq qabiliyyətinin təsdiq edilməsi, hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi və onlar barəsində məlumatların hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestrinə daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Xarici şirkətlərin filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı müvafiq olaraq Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsi və ASAN xidmət mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir.

Xarici şirkətin filial və nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

 1. Notariat qaydasında təsdiq olunmuş “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”;
 2. “Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat”;
 3. Xarici şirkətin filial və ya nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı üçün tələb olunan, xarici şirkət və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş Əsasnamə (2 nüsxədə);
 4. Xarici şirkətin filial və ya nümayəndəliyinin yaradılması (Azərbaycan Respublikasında Dövlət Qeydiyyatına alınması) ilə bağlı xarici şirkətin müvafiq qərarı;
 5. Xarici şirkətin Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliyinin rəhbərinin təyin edilməsi barədə həmin nümayəndəliyi və ya filialı yaradan xarici şirkətin qərarının əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti əlavə edilməklə);
 6. Azərbaycan Respublikasında filial və ya nümayəndəlik qeydiyyatdan keçirmək üçün müraciət edən xarici şirkətin xarici ölkədə müvafiq dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədlər – qeydiyyat şəhadətnaməsinin (reyestrdən çıxarışın) və digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq));
 7. Nümayəndəliyin və ya filialın hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd;
 8. Dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (qəbz);
 9. Azərbaycan Respublikasında filial və ya nümayəndəlik qeydiyyatdan keçirmək üçün müraciət edən xarici şirkət tərəfindən verilmiş etibarnamənin əsli və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti (leqallaşdırılmaqla (xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyası nəzərə alınaraq));
 10. “Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat”(nümayəndəlik və ya filial xüsusi vergi rejimi ilə fəaliyyət göstərəcəksə);
 11. Ərizə ilə müraciət edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
 12. Etibarnamə (ərizə vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalandıqda);
 13. Xarici bankların və siğorta şirkətlərinin nümayəndəlikləri və ya filialları yaradıldıqda müvafiq olaraq Mərkəzi Bankın və Maliyyə Nazirliyinin ilkin razılığını təsdiq edən sənəd. 

ACON hüquq komandası Azərbaycan Respublikasında Xarici şirkət filial və ya nümayəndəliyinin qeydiyyatı ilə bağlı bütün hüquqi proseslərdə yanınızda olmaqdan məmnun olarıq!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACONOfis
Peşəkar ACON komandasının xidmətlərindən yararlanmaq üçün çəkinmədən bizimlə əlaqə saxlayın.
YERLƏŞİMBizi harada tapa bilərsiz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
ƏLAQƏ SAXLAYINACON Sosial mediada
Bizi sosial media hesablarımızdan izləyə bilərsiniz.
ACONOfis
Peşəkar ACON komandasının xidmətlərindən yararlanmaq üçün çəkinmədən bizimlə əlaqə saxlayın.
YERLƏŞİMBizi harada tapa bilərsiz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
ƏLAQƏ SAXLAYINACON sosial mediada
Bizi sosial media hesablarımızdan izləyə bilərsiniz.