AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Azerbaycanda şube veya bayilik (temsilcilik) açmak – Şube tescili

Ağustos 24, 20220

Basitçe söylemek gerekirse, tüzel kişilik, herhangi bir faaliyette bulunan bir şirkettir – ortak çıkarları olan bir grup insandır. Bu tür şirketlerin oluşturulması, farklı olabilecek bireylerin ortak çıkarlarına dayanmaktadır. Bu noktada ekonomik çıkarlar, dolayısıyla tarafların herhangi bir gelir elde etme çıkarları ön planda olsa da, kâr amacı gütmeyen amaçlarla tüzel kişilikler de bulunmaktadır. Tüzel kişilerin çıkarlarının ve faaliyetlerinin türüne göre, esas amacı kâr elde etmek olan ticari tüzel kişiler veya esas amacı kâr amacı gütmeyen ve kâr amacı gütmeyen ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler olarak sınıflandırılırlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanunu da kamu tüzel kişiliğini, ulusal ve (veya) kamusal öneme sahip faaliyetlerde bulunan kuruluşlar olan üçüncü tür tüzel kişilikler olarak ayırmaktadır.

I. Yabancı şirketler, onların şube ve bayilikleri (temsilcilikleri)

Yabancı şirket, Azerbaycan Cumhuriyeti dışında kurulmuş şirket anlamına gelir. Yabancı şirketler Azerbaycan Cümhuriyetinde şube ve temsilcilik (bayilik) açmak ve Azerbaycan Cümhuriyetinde faaliyet göstermek hakkına sahiptirler. Bu bağlamda temsilcilik ve şube kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanununun 53. maddesine göre temsilcilik (bayilik), şirketin dışında bulunan ve şirketin çıkarlarını temsil eden ve koruyan ayrı bir birimdir. Aynı maddede şube kavramı, şirketin bulunduğu yerin dışında bulunan ve temsilcilik (bayilik) dahil görevlerinin tamamını veya bir kısmını yerine getiren ayrı bir birim olarak tanımlanmıştır. Yabancı şirketlerin şube ve temsilcilikleri (bayilik) devlet tescili yapıldıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösterebilir.

II. Yabancı şirketlerin şube ve bayiliklerinin (temsilcilik) Azerbaycan Cümhuriyetinde devlet tescili (kaydı):

Tüzel kişilerin devlet tescili, ülkede tüzel kişilik statüsü elde etmek isteyen kuruluşların yasal kapasitelerinin onaylanması, ayrıca yabancı tüzel kişiler tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında kurulan bayilik veya şubelerin onaylanması, yasal haklarının belirlenmesi anlamına gelir. Devlet kaydı, sırasıyla Devlet Vergi Dairesi Ulusal Gelirler Ana Dairesi ve ASAN hizmet merkezleri tarafından gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cümhuriyetinde yabancı şirketler şube ve bayilik (temsilcilik) açmak (devlet tescili için) aşağıdaki belgeler sunmalıdır:

 1. Noter tasdikli “Ticari bir kuruluşun devlet tescili başvurusu”;
 2. “Kurucu tüzel kişiliklere ilişkin bilgiler”;
 3. Temsilcilik (Bayilik) veya şube açmak için yabancı tüzel kişi veya yetkili temsilcisi tarafından onaylanan yönetmelikler (2 nüsha olarak);
 4. Temsilcilik (Bayilik) veya şube açmak ile ilgili yabancı tüzel kişinin kararı;
 5. Temsilcilik (Bayilik) veya şube açmak ile ilgili yabancı tüzel kişinin temsilcilik veya şube başkanının atanmasına ilişkin kararının aslı veya noter tasdikli sureti (kimlik belgesi sureti ile birlikte);
 6. Yurtdışında temsilcilik (bayilik) veya şube açmayı planlayan tüzel kişinin tescilini onaylayan belgeler – sicil belgesinin noter tasdikli bir kopyası (kayıttan alıntı) ve diğer belgeler (1961 Lahey Sözleşmesine tabidir) resmi belgeler));
 7. Temsilcilik (Bayilik) veya şubenin yasal adresini teyit eden bir belge;
 8. Devlet vergisinin ödenmesini onaylayan belge (makbuz);
 9. Azerbaycan Cümhuriyetinde Temsilcilik veya şube açmak için müracaat eden yabancı tüzel kişi tarafından verilen vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti (tasdike tabi (yabancı resmi belgelerin tasdiki zorunluluğunu ortadan kaldıran 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi dikkate alınarak));
 10. “Özel vergi rejiminin uygulanmasına ilişkin bilgiler” (temsilcilik veya şube özel vergi rejimi kapsamında faaliyet gösterecek ise);
 11. Başvuru sahibinin kimlik kartı;
 12. Vekaletname (eğer başvuru vekil tarafından imzalanmışsa);
 13. Yabancı banka ve sigorta şirketlerinin temsilcilik veya şubelerinin kurulmasında ise sırasıyla Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı’nın ilk muvafakatini teyit eden belge.

ACON ekibi, yabancı tüzel kişiliğin Azerbaycan Cumhuriyetindeki şube veya temsilcilik (bayilik) tescili ile ilgili tüm yasal süreçlerde yanınızda olmaktan memnuniyet duyacaktır!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.