AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Azerbaycanda Şirket açmak – Şirket Kaydı (Şirket Tescili)

Ağustos 25, 20220

Ticari tüzel kişiler (şirketler, tüzel kişiler vb. olarak da bilinir), birincil amacı gelir elde etmek olan tüzel kişilerdir. Azerbaycanda şirket açmak istediğinizde, şiketin devlet tescili (kaydı) Azerbaycan Cumhuriyetinde faaliyete geçmesi için gerekli ilk adımdır.

Ancak tecrübelerimize göre, Azerbaycanda şirket açmak isteyen kurucuların şirket tescili (şirket kaydı) yaparken hukuki bilgi eksikliğinden dolayı bazı hatalar yaptıklarını görüyoruz. Bu da, işletmeleri ve kurucularını ciddi yasal riske soka bilir. Dolayısıyla bu sorunlar, kurucuların profesyonellerden tavsiye almasını zorunlu kılmaktadır. Burada, sizi belirli yasal risklerden korumak için deneyimlerimize dayanarak size bazı tavsiyelerde bulunacağız.

I. Azerbaycanda şirket açmak (Şirket kaydı, Şirket tescili) ile ilgili süreçler

Azerbaycanda şirket açmak (şirket kaydı, şirket tescili) oldukça kolay ve az zaman alan bir süreçtir. Bu nedenle şirket kaydı (şirket tescili) için çok az belge sunmanız gerekmektedir. Bunlara şirketin kuruluş belgeleri (tüzük ve kuruluş kararı), pasaport, örnek başvuru anketi vb. dahildir. Ayrıca, şirketi bizzat kendiniz veya vekaletname ile yetkili temsilciniz aracılığıyla tescil ettirebileceğinizi de belirtmek gerekir. Şirket kaydı (şirket tescili) Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Devlet Vergi Dairesi tarafından yapılmaktadır. Genel olarak Azerbaycanda şirket açmak (şirket kaydı, şirket tescili) işlemi 3-4 gün içerisinde tam olarak tamamlanır.

Azerbaycan Cümhuriyetinde bir şirket tescil ettirmek (şirket kaydı) ile ilgili karar verdiğinizde, şirketlerin devlet tescili sürecinde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

A. Şirketlerin organizasyonel ve yasal şekli

Şirketin kuruluşu ve tescili hakkında konuştuğumuzda, organizasyonel ve yasal şekline dikkat etmemiz gerekir. Bir şirketin örgütsel yasal biçimi, yönetim biçimine bağlıdır. Aynı zamanda kurucuların şirket yönetimine katılımına da bağlıdır. Ayrıca kurucuların şirketin faaliyetleri ile ilgili sorumluluk sınırı da önemlidir.

Birçok durumda, bir şirketin kurumsal yasal biçimini belirlerken kurucuların bu sürece yeterince dikkat etmediklerini deneyimlerimizden gördük. Bu daha çok kurucuların şirketlerin organizasyonel ve yasal biçimleri hakkında uygun bilgilere sahip olmadıkları için olur. Dolayısıyla, bu bir şirketin operasyonlarının sonraki aşamalarında yasal sorunları kaçınılmaz kılan faktördür.

Bu nedenle, girişimcilere uzmanların yardımı olmadan Azerbaycanda şirket açmak (şirket tescili, şirket kaydı) sürecine başlamamalarını tavsiye ediyoruz. Bu, şirket kurucularının haklarının sağlanması ve şirketlerin faaliyetlerinin düzenlenmesi açısından gereklidir.

B. Azerbaycan Cumhuriyetinde yabancı şirket şubelerinin tescili (şube kaydı)

Şirket şubeleri, şirketin ayrı bir bölümü olmakla şirketin işlevlerini yerine getiren bölümü anlamına gelir. Şubeler şirketin yetkilerini kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahip ola bilirler. Tecrübemize göre, yabancılara ticaret hizmeti verenlerin bazı durumlarda şirket şubeleri açmak yerine yeni şirket açmayı tercih ettiklerini, ancak yurtdışından gelen havaleler veya şirket yönetimi ile ilgili bazı zorluklar yaşadıklarına tanık oluyoruz.
Bu nedenle, Azerbaycan Cumhuriyetinde iş kurmayı planlayan yabancı girişimcilere bu nüans konusunda dikkatli olmalarını ve uzman tavsiyesi almaktan çekinmemelerini öneriyoruz.

II. Şirketin “Kurucu Belgeleri” hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

Ticari tüzel kişilerin kurucuları tarafından onaylanan “Tüzlük”, kuruculuk belgesidir. Ticari tüzel kişilerin “Tüzlük”ü, şirketin adını, yerini, faaliyetlerinin yönetim biçimini ve ticari tüzel kişilerin tasfiye kurallarını tanımlar.

Şirket tescili (şirket kaydı) sürecinde kurucuların kuruculuk belgelerinin hazırlanma sürecine yeterince dikkat etmediklerini sıklıkla görüyoruz. Ayrıca, çoğu durumda kalıp belge formlarını kullanmayı bile tercih ederler. Bununla da onlar paraya tasarruf ettiklerini düşünürler. Ancak gerçek şu ki, şirketlerin kuruculuk belgeleri, kurucular arasındaki ilişkileri, şirketlerin faaliyetleri ile ilgili önemli kararları, kâr dağıtımını vb. düzenler.

Bu nedenle, kuruculuk belgelerinin hazırlanma sürecine yeterince dikkat edilmemesi, şirketlerin yönetimi ile ilgili belirli yasal risklere yol açmaktadır.

Bu nedenle, hem Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının, hem de yabancıların şirket açmak (şirket tescili, şirket kaydı) sürecinde kurucu belgelerin hazırlanmasına özellikle dikkat göstermelerini tavsiye ediyoruz. Bu sayede kurucular, şirketlerinin yönetimini doğru bir şekilde organize ederek yasal risklere karşı sigortalanmış olacaktır.

III. Lisans (veya özel izin) gerektiren ticari faaliyetler

Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı, şirketlerin belirli ticari faaliyetlerde bulunmaları için uygun lisanslara ve izinlere sahip olmalarını gerektirir. Başka bir deyişle, bir şirket tescili, Azerbaycan Cümhuriyetinde bazı iş alanlarında faaliyet göstermek için yeterli değildir. Şirketlerin ayrıca lisans ve izin almaları zorunludur, bu durumda uygun lisansları almadan lisanslı işlere girişmek kanunen yasal sorumluluk doğurur.

Dolayısıyla lisans alma faaliyeti görece zorluğu ile yasal bir işlem olsa da bu gerekli adımın göz ardı edilmesini önermiyoruz. Bu işletmenizi yasal risklerden ve finansal kayıplardan sigortalamak önemlidir.

ACON ekibi olarak, Azerbaycanda şirket açmak (şirket tescili, şirket kaydı) ve kuruluş belgelerinin hazırlanması ile ilgili tüm yasal süreçlerde yanınızda olmaktan mutluluk duyarız!

 

Ayrıca bakınız:

  1. ACON – Azerbaycan Cümhuriyetinde yabancı şirketlerin temsilcilik ve şubelerinin kurulması:  https://acon.az/tr/azerbaycan-cumhuriyetinde-yabanci-sirketlerin-temsilcilik-ve-subelerinin-kurulmasi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.