AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Azerbaycanda Çalışma izni (iş izni) Nasıl Alınır?

Mayıs 31, 2022

Öncelikle belirtelim ki, bu blog yazımızın Azerbaycanda çalışma izni (iş izni) almak ile ilgili sorularınızı yanıtlamakta faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, ilgili hizmetler için firmamızla iletişime geçebileceğinizi lütfen unutmayın.

Çalışma izni (iş izni), bireylere Azerbaycanda çalışma hakkı veren bir izin şeklidir. Burada ücretli bir emek faaliyetinden bahsediyoruz. Kısaca yabancıların ve vatansız kişilerin Azerbaycanda çalışabilmeleri için Çalışma izni  (iş izni) almaları gerekmektedir. Çalışma izni (iş izni) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Göçmenlik Dairesi tarafından verilir.

I. Kimler Çalışma izni (iş izni) alarak Azerbaycanda çalışabilir?

Çalışma izni (iş izni) aldıktan sonra 18 yaşını dolduran her yetenekli yabancı Azerbaycanda çalışabilir. Ancak, yabancıların kendileri Çalışma izni (iş izni) başvurusunda bulunmadığını belirtmeliyiz. Onları işe almayı planlayan şirketler veya bireysel girişimciler, Çalışma izni (iş İzni) başvurusunda bulunmalıdır. Ayrıca Çalışma izninin (iş izninin) geçerlilik süresine uygun bir iş sözleşmesi yapmaları gerekir. Azerbaycanda Çalışma izni  (iş izni) almadan yabancılarla iş sözleşmesi yapmak yasa dışıdır.

Dikkate alınması gereken diğer nüanslar:

Yabancılar ve vatansız kişiler Azerbaycan vatandaşları tarafından talep edilmeyen boş pozisyonlarda  çalıştırılabilir. Bu nedenle Şirketler ve bireysel girişimciler herhangi bir pozisyon için Çalışma İzni (İş İzni) alamazlar, sadece belirli pozisyonlar için Çalışma İzni (İş İzni) alabilirler. Bu durumda işverenler, bu pozisyona Azerbaycan vatandaşlarının değil, yabancıların (vatansız kişiler) dahil edilmesi gereğini göstermelidir. Ayrıca, şirketler ve bireysel girişimciler, yabancının ilgili alanda eğitim aldığına dair bir belge sunmalıdırlar.

Aynı zamanda, Azerbaycanda her yıl sadece belirli sayıda yabancı ve vatansız kişinin (Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yıllık kotaya göre) çalışma faaliyetinde bulunmak için Çalışma İzni (Çalışma İzni) alabileceğini dikkate almalısınız.

II. Azerbaycanda Çalışma izni (iş izni) verilmesinin gerekçeleri

Daha önce de belirttiğimiz gibi 18 yaşını dolduran her yetenekli yabancı, Çalışma izni (iş izni) aldıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nde çalışabilir. Ancak bazı durumlarda onlar bu izni almadan da çalışabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Kanununa göre Çalışma izni (iş izni) en fazla 1 yıllık süre için verilir ve her yıl yenilenmesi gerekir. Ancak işverenler yabancı işçiyi daha kısa süre için çalıştırmayı planlıyorlarsa 1 yıldan daha kısa süre için Çalışma İzni (İş İzni) başvurusunda bulunabilirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Kanununa göre, belirli yabancılar (vatansız kişiler) Çalışma İzni almadan çalışma hakkına sahiptir.

 A. Kimler Çalışma izni (iş izni) almadan Azerbaycanda çalışabilir:

“Çalışma izni” almadan çalışma faaliyetinde bulunma hakkı verilir:

 • Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında daimi ikamet iznine sahip olanlar;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında girişimcilik faaliyeti ile uğraşanlar;
 • Diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklarda çalışanlar;
 • Uluslararası kuruluşlar için çalışanlar;
 • Uluslararası antlaşmalar çerçevesinde kurulan kuruluşların başkanları ve başkan yardımcıları;
 • İlgili icra makamlarında istihdam edilenler;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinde ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş diğer silahlı birliklerde hizmet etmek veya çalışmak üzere davet edilen askeri askerler ve uzmanlar;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde akredite olan medya çalışanları;
 • İlgili yürütme makamı tarafından belirlenen faaliyet alanlarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yılda
 • 90 günden fazla olmamak üzere geçici görevlerde bulunanlar;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kurulmuş tüzel kişiler tarafından davet edilen ve ilgili yürütme makamı tarafından belirlenen kategorideki uzmanlar.
 • Denizciler vb.
B. Azerbaycanda Çalışma izni (iş izni) almak için işverenler aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:
 • Başvuru Formu;
 • Yabancı veya vatansız kişinin pasaportunun veya diğer sınır geçiş belgelerinin bir kopyası;
 • Yabancı ve vatansız kişinin amaçlanan işi yapmak için gerekli niteliklere sahip olduğunu onaylayan belgenin noter tasdikli bir kopyası;
 • Amaçlanan iş için bir yabancıyı veya vatansız bir kişiyi dahil etme ihtiyacını doğrulayan bir sertifika;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış yabancı veya vatansız kişinin bulaşıcı hastalıkların (insan bağışıklık yetmezliği virüsü enfeksiyonu, hepatit B ve C virüsleri) taşıyıcısı olmadığını doğrulayan tıbbi sertifika.

Eğer işveren:

 • Tüzel kişilik olması durumunda – tüzel kişilik tüzüğünün noter tasdikli kopyaları ve devlet tescil belgesi;
 • Bireysel işveren olması durumunda – bireysel kişinin kimlik belgesinin ve bireysel kişiye verilen vergi mükellefi kayıt belgesinin noter tasdikli kopyaları;
C. Çalışma izni (iş izni) verilmesinin Reddi Gerekçesi

Aşağıdaki durumlarda yabancılar ve vatansız kişiler için Çalışma izni başvuruları reddedilir:

 • Göç Kanunu’nun 65. maddesinde belirtilen belgelerin sunulmaması halinde; 
 • Sunulan belgelerin sahte olması, yanlış veya çarpık bilgiler içermesi;
 • Yerel işgücü kaynakları pahasına işverenin işgücü talebini karşılamak mümkün ise;
 • İstihdam edilecek yabancı veya vatansız kişi 18 yaşından küçük ise;
 • İşgücü göçü kotası dolduğunda;
 • Yabancılar ve vatansız kişilerin listesi, ilgili yürütme organı tarafından belirlenen bulaşıcı hastalık taşıyıcısı ise;
 • Yabancı veya vatansız kişi, dahil olduğu işi yapmak için gerekli niteliklere veya iş deneyimine sahip değilse.

 

See also:

 1. ACON – LAW AND INVESTMENT, Procedure for Issuance, Refusal and Revocation of Temporary Residence Permits, https://acon.az/procedure-for-issuance-refusal-and-revocation-of-temporary-residence-permits/ (2019).
 2. ACON – LAW AND INVESTMENT, Requirements for a Permanent Residence Permit in the territory of the Republic of Azerbaijan, https://acon.az/requirements-for-a-permanent-residence-permit-in-the-territory-of-the-republic-of-azerbaijan/ (2021).
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.