AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Azerbaycan Çalışma İzni: Çalışma İzni Verilmesi ve Reddedilme Prosedürü

Mayıs 31, 2022

Düzenli olarak karşılaştığımız bir soru da Azerbaycan Cumhuriyeti’nde “Çalışma izni (iş izni)” verilmesine ilişkin kurallar hakkındadır. Bu nedenle, bu blogda çalışma izinleri ile ilgili en önemli noktaları size sunacağız.

I. Çalışma izni nedir ve kimlere verilir?

Adından da anlaşılacağı gibi, çalışma izni, ülkede çalışmak üzere bireylere verilen bir izin şeklidir. Burada ücretli bir emek faaliyetinden bahsediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Göç İdaresi tarafından çalışma izni (iş izni) yabancılara ve vatansız kişilere verilir.

A. Kimler “Çalışma izni (iş izni)” alarak Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında çalışma faaliyetinde bulunabilir?

18 yaşını doldurmuş her yetenekli yabancı Çalışma izni (iş izni) aldıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nde çalışabilir. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki yabancılar çalışma izni için kendileri başvuruda bulunmazlar. Bu nedenle, onları işe almayı planlayan şirket veya kişilerin buna başvurması gerekir. Azerbaycan Cümhuriyetinde Çalışma izni almadan yabancılarla iş sözleşmesi yapılması yasaktır.

B. Dikkate alınması gereken diğer nüanslar

Yabancılar ve vatansız kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları tarafından talep edilmeyen boş pozisyonlarda istihdam edilebilir. Bu nedenle yabancılar herhangi bir pozisyon için değil, sadece belirli pozisyonlar için işe alınabilirler. Bu durumda, işverenler, ne için Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, yabancıları (vatansız kişiler) bu duruma dahil etme ihtiyacını haklı göstermelidir. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında çalışma faaliyetinde bulunan yabancılar, ilgili alanda eğitim aldıklarını teyit eden bir belge ibraz etmelidir.

Aynı zamanda, her yıl yalnızca belirli sayıda yabancının ve vatansız kişinin (Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yıllık kotaya göre) Azerbaycan Cumhuriyet’inde işgücü faaliyetinde bulunabileceğini dikkate almanız gerekir.

II. Azerbaycan’da çalışma izni  (iş izni) verilmesinin gerekçeleri:

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 18 yaşını doldurmuş her yetenekli yabancı, çalışma izni aldıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nde çalışabilir. Ancak bazı durumlarda böyle bir izin almadan da çalışabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasına göre, “Çalışma İzni” en fazla 1 yıl süreyle verilir ve yıllık olarak yenilenmesi gerekir. Ancak işverenler daha kısa süre için yabancı işçi çalıştırmayı planlıyorlarsa 1 yıldan az süreyle “Çalışma İzni” verilebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına göre, belirli kategorilerdeki yabancılar (vatansız kişiler), “Çalışma İzni” almadan çalışma hakkına sahiptir.

A. Çalışma izninin gerekli olmadığı durumlar:

“Çalışma İzni” almadan çalışma faaliyetinde bulunma hakkı verilir:

 • Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında daimi ikamet izni olanlar;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında girişimci faaliyette bulunanlar;
 • Diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda çalışanlar;
 • Uluslararası kuruluşlar için çalışanlar;
 • Uluslararası anlaşmalar uyarınca kurulan kuruluşların başkanları ve başkan yardımcıları;
 • İlgili icra makamları tarafından istihdam edilenler;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş diğer silahlı birimlerde görev yapmak veya çalışmak üzere davet edilen asker ve uzmanlar;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde akredite olan medya çalışanları;
 • İlgili yürütme organı tarafından belirlenen faaliyet alanlarında yılda 90 günden fazla olmamak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nde geçici görev yapanlar;
 • İlgili yürütme makamı tarafından belirlenen ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kurulmuş tüzel kişiler tarafından davet edilen uzmanların ilgili yürütme yetkisi kategorisi tarafından belirtilen faaliyet alanlarında bazı işleri yapmak veya hizmet vermek için.
 • Denizciler;
 • Yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere davet edilen profesörler, öğretmenler ve öğretim görevlileri;
 • İlgili yürütme otoritesi tarafından resmi olarak tescil edilmiş spor kulüplerinde çalışmaya davet edilen sanat çalışanları, antrenörler ve sporcular;
 • Devlet kaydından geçen dini derneklerde mesleki dini faaliyette bulunanlar;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki yabancı tüzel kişilerin şube ve temsilciliklerinin başkanları ve başkan yardımcıları;
 • Kurucusu veya kurucularından en az birinin yabancı bir tüzel kişi veya gerçek kişi olması durumunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kurulmuş bir tüzel kişiliğin başkanları ve başkan yardımcıları;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olanlar, söz konusu vatandaşın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında ikamet ettiği yerde kayıtlı olması kaydıyla;
 • Başvuruda bulunanlar, mülteci statüsü elde edenler veya siyasi sığınma hakkı elde edenler;
 • 18 yaşından küçük Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının koruyucu aileleri veya I. grup özürlüler.
 • İlgili yürütme organı tarafından belirtilen durumlarda işgücü faaliyetinde bulunanlar.
B. Gerekli belgeler

Çalışma İzni almak için işverenler aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

 • Başvuru Formu;
 • Yabancı veya vatansız kişinin pasaportunun veya diğer sınır geçiş belgelerinin bir kopyası;
 • Yabancı ve vatansız kişinin amaçlanan işi yapmak için gerekli niteliklere sahip olduğunu onaylayan belgenin noter tasdikli bir kopyası;
 • Amaçlanan iş için bir yabancıyı veya vatansız bir kişiyi dahil etme ihtiyacını doğrulayan bir sertifika;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış yabancı veya vatansız kişinin bulaşıcı hastalıkların (insan bağışıklık yetmezliği virüsü enfeksiyonu, hepatit B ve C virüsleri) taşıyıcısı olmadığını doğrulayan tıbbi sertifika.

Eğer işveren:

 • Tüzel kişilik olması durumunda – tüzel kişilik tüzüğünün noter tasdikli kopyaları ve devlet tescil belgesi;
 • Bireysel işveren olması durumunda – bireysel kişinin kimlik belgesinin ve bireysel kişiye verilen vergi mükellefi kayıt belgesinin noter tasdikli kopyaları;
C. Çalışma izni (iş izni) verilmesinin Reddi Gerekçesi

Aşağıdaki durumlarda yabancılar ve vatansız kişiler için çalışma izinleri başvuruları reddedilir:

 • Bu Kanunun 65 inci maddesinde öngörülen belgelerin sunulmaması durumunda;
 • Sunulan belgelerin sahte olması, yanlış veya çarpık bilgiler içermesi;
 • Yerel işgücü kaynakları pahasına işverenin işgücü talebini karşılamak mümkün ise;
 • İstihdam edilecek yabancı veya vatansız kişi 18 yaşından küçük ise;
 • İşgücü göçü kotası dolduğunda;
 • Yabancılar ve vatansız kişilerin listesi, ilgili yürütme organı tarafından belirlenen bulaşıcı hastalık taşıyıcısı ise;
 • Yabancı veya vatansız kişi, dahil olduğu işi yapmak için gerekli niteliklere veya iş deneyimine sahip değilse.

See also:

 1. ACON – LAW AND INVESTMENT, Procedure for Issuance, Refusal and Revocation of Temporary Residence Permits, https://acon.az/procedure-for-issuance-refusal-and-revocation-of-temporary-residence-permits/ (2019).
 2. ACON – LAW AND INVESTMENT, Requirements for a Permanent Residence Permit in the territory of the Republic of Azerbaijan, https://acon.az/requirements-for-a-permanent-residence-permit-in-the-territory-of-the-republic-of-azerbaijan/ (2021).
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.