AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Depozito ile Geçici Oturma İzni Alınması

Temmuz 8, 20220

Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yabancılara ve vatansız kişilere geçici oturma izni (ikamet izni) verilmesinin gerekçeleri Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Kanunu’nda tanımlanmıştır. Bu gerekliliklerden biri, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bankalarla yapılan vadeli mevduat anlaşması temelinde en az 100.000 AZN yatırmaktır. Yabancılar ve vatansız kişiler, mevduat hesabı açarak ve banka mevduat sözleşmesine dayalı olarak bankaya uygun bir tutarı yatırarak geçici oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Bu blog yazısı, bankaya para yatırmak ve mevduat hesabı açmak için gerekli belgeler hakkında bilgi verecektir.

I. Banka Mevduat Sözleşmesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanununa göre, banka mevduat sözleşmesine göre, banka mevduat sahibinden parayı kabul eder ve mevduat tutarını mevduat sahibine iade etmeyi ve bunun için faiz ödemeyi taahhüt eder. Bankalar ve ulusal posta iletişim operatörü mevduatlara fon çekme hakkına sahiptir.

Banka mevduat sözleşmesi yazılı olarak yapılır. Bu durumda, mevduat bir banka defteri, bir banka veya mevduat sertifikası veya banka tarafından mudiye verilen başka bir belge ile teyit edilmelidir. Bu şartlara uymayan bir sözleşme geçersizdir.

A. Mevduat türleri

Medeni Kanun’un 947. maddesine göre, iki tür banka mevduatı vardır: vadesiz mevduat ve vadeli mevduat. Oturma izni almak için vadeli mevduat sözleşmesi yapılması öngörülmektedir. Belirli bir süre için gelir elde etmek amacıyla vadeli mevduat sözleşmesi yapılır. Burada faiz oranları vadesiz mevduat sözleşmesine göre daha yüksektir. Ancak, mevduat sahibinin talebi üzerine vade bitiminden önce mevduatın mudiye iade edilmesi halinde, bankanın vadesiz mevduata ödediği faiz tutarı kadar mevduata faiz ödenir. Sözleşme ayrı bir faiz tutarı öngörmüşse, bu tutar dikkate alınır.

Her türlü banka mevduat sözleşmesine göre, banka mevduat tutarının en az dörtte birini mudinin ilk talebi üzerine derhal, geri kalanını en geç beş bankacılık günü içinde vermek zorundadır. Bu durumda, sözleşmedeki diğer iade koşulları ile tüzel kişiler tarafından yapılan mevduatlar istisnadır. Gerçek kişinin depozitoyu ilk talepte alma hakkından vazgeçtiğine dair sözleşme şartı geçersizdir.

Vade bitiminden sonra mudi, vadeli mevduat tutarının iadesini talep etmezse, sözleşme vadesiz mevduat şartlarına göre uzatılmış sayılır.

B. Mevduat tutarının faizi

 Banka, mevduat sahibine, mevduat tutarı için sözleşmede belirlenen tutarda faiz öder. Sözleşmede farklı bir kural öngörülmemişse, bankanın vadesiz mevduata ödenen faiz tutarını değiştirme hakkı vardır. Banka faiz tutarını düşürdüğünde, bildirim tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra, bildirimden önce yatırılan mevduata yeni faiz tutarı uygulanır. Gerçek kişi vadeli mevduat yaptığında, sözleşmedeki faiz tutarı banka tarafından tek taraflı olarak azaltılamaz. Sözleşmede ayrıca bir kural öngörülmemişse, bankanın tüzel kişi ile yaptığı sözleşme kapsamındaki faiz tutarı tek taraflı olarak değiştirilemez.

Faiz, tutarın bankaya ulaştığı günden sonraki günden, tutarın mudiye iade edildiği veya diğer gerekçelerle mudinin hesabından kaldırıldığı güne kadar hesaplanır. Bu kural gecelik mevduatlar için geçerli değildir. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, mevduat sahibine talebi üzerine her üç aylık dönem sonunda mevduat tutarından ayrı olarak faiz ödenir. Bu dönemde faizin hesaplandığı mevduat tutarı, talep edilmeyen faizin üzerindeki faiz tutarını artırır. Depozito iade edildiğinde, o tarihe kadar tahakkuk eden tüm faizler ödenir.

C. Üçüncü şahıslar lehine mevduat

Depozito, belirli bir üçüncü şahıs adına bankaya yatırılabilir. Sözleşmede ayrı bir süre öngörülmemişse, bu kişi bu haklara dayalı ilk talebini bankaya sunduğu veya bu hakları kullanma niyetini bankaya bildirdiği andan itibaren mudi hakkını elde eder. Teminatın lehine yatırıldığı gerçek veya tüzel kişinin adının belirtilmesi, ilgili banka mevduat sözleşmesinin önemli bir şartıdır. Sözleşmenin yapıldığı tarihte hayatta olmayan bir gerçek kişi veya o anda var olmayan bir tüzel kişi lehine banka mevduat sözleşmesinin önemi yoktur. Sözleşmeyi akdeden kişi, mevduat hesabına yatırılan fonlara ilişkin mevduat sahibinin haklarını, üçüncü kişi bu haklarını kullanma niyetini açıklayana kadar kullanabilir.

D. Banka defteri

Bir gerçek kişi ile banka mevduat sözleşmesi akdedilmesi ve mevduat hesabına para yatırılması banka defteri tarafından onaylanır. Banka mevduat sözleşmesine göre, isimli bir banka defteri veya isimsiz bir banka defteri düzenlenebilir. Banka defterinde bankanın adı ve yeri, mevduat şubede ise ayrıca ilgili şubenin adı ve yeri, mevduatın hesap numarası ile hesaba aktarılan tüm para tutarları, hesaptan çekilen tüm para miktarları ve hesaptaki para miktarının banka defterinin bankaya ibraz edildiği tarihe kadar bakiyesinin banka tarafından gösterilmesi ve teyit edilmesi gerekmektedir. Banka defteri ibraz edildiğinde, banka mevduatı düzenler, mevduat faizini öder ve mevduat sahibinin mevduat hesabından diğer kişilere para transferine ilişkin emirlerini yerine getirir. Adı geçen banka defterinin kaybolması veya ibraz için uygun olmaması durumunda banka, başvurusu üzerine mudiye yeni bir hesap defteri düzenler.

II. Birikim (Mevduat) Hesabı Açma

Para yatırmak için öncelikle bir banka hesabı açılmalıdır. Banka hesabı sözleşmesindeki kurallar, banka ile bu hesaptaki mudi arasındaki ilişki için geçerlidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “Banka Hesaplarının Açılması, Bakımı ve Kapatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 4 çeşit banka hesabı bulunmaktadır:

 • mevcut hesaplar;
 • cari alt hesaplar;
 • tasarruf hesapları;
 • muhabir hesapları.

Para yatırmak için mevduat banka hesabı açılmalıdır. Mevduat hesapları, mevduata müşteri çekmek ve banka mevduat sözleşmesine istinaden ilgili işlemleri yapmak amacıyla açılan hesaplardır.

A. Kişiler için mevduat hesabı açmak için gerekli belgeler:

Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik belgesi olarak pasaporta, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan diğer sınır geçiş belgelerine ve vatansız kişilerin, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında daimi olarak ikamet eden vatansız kişilere verilen kimlik kartına ihtiyacı vardır.

B. Tüzel kişi adına mevduat hesabı açmak için gerekli belgeler:
 • tüzel kişinin tüzüğünün noter tasdikli kopyası;
 • tüzel kişilerin devlet sicilinden alınan alıntının noter tasdikli bir kopyası (son değişiklikleri yansıtan);
 • bireysel girişimcinin kimliğini doğrulayan bir belge;
 • vergi dairesi tarafından ticari ve ticari olmayan tüzel kişiler ile bireysel girişimciler için verilen sertifika-kopya (“Banka hesabı açmak amacıyla sertifika-kopya almak için başvuru” formunu doldurarak elektronik ortamda vergi dairesine başvurunuz İnternet Vergi Dairesi’nin “Online Büro” alt sistemine girilerek, sertifika-kopyalar vergi dairesi tarafından elektronik veri alışverişine katılan bankalara elektronik ortamda gönderilir ve mükellefe bildirilir.
 • imza örneği/imza ve mühür örneği sayfası.
C. Tüzel kişilerin şube ve temsilciliklerine mevduat hesabı açmak için gerekli belgeler:
 • tüzel kişiliğin devlet sicilinden alınan noter tasdikli kopyası (son değişiklikleri yansıtan);
 • şube, temsilcilik statüsünün tüzel kişi tarafından onaylanmış noter tasdikli sureti;
 • vergi dairesi tarafından verilen sertifika-kopya;
 • imza ve damga numune sayfası.
D. Üçüncü kişiler lehine mevduat hesabı açmak için gerekli belgeler:
 • lehine hesabın açıldığı kişiyi tanımlamayı mümkün kılan bilgiler (tüzel kişi için – adı ve devlet sicilinden alınan bilgiler, bir kişi için – ad, soyadı, soyadı, kimlik belgesi;
 • hesap açan gerçek kişi ise bir kimlik belgesi;
 • hesabı açan bir tüzel kişi olması durumunda, tüzüğünün noter tasdikli bir kopyası ve tüzel kişilerin devlet sicilinden alıntı (son değişiklikleri yansıtan);

Lehine mevduat hesabı açan kişi, mevduat sahibinin hesap üzerindeki haklarını kullanma niyetini bankaya bildirdiğinde, o kişiden mevduat hesabı açma belgeleri istenir. Hesabı açan kişi kendi açtığı hesabı kullandığında, o kişi için birikim hesabı açmak için gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Tüzel kişilik olması durumunda, ticari ve ticari olmayan tüzel kişiler ile bireysel girişimciler için bir imza, bir mühür örneği ve vergi dairesi tarafından verilen sertifika-kopya gereklidir.

ACON ekibi olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nde daimi ve geçici oturma izni, çalışma izni alınması ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermekten mutluluk duyuyoruz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.