AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Lisanslar ve bunları elde etmek için kurallar

Mayıs 30, 20220

Lisans kelimesinin kendisi izin anlamına gelir. Hukuki anlamda lisans, bireylerin (gerçek kişiler ve tüzel kişiler) her türlü girişimci faaliyette bulunmalarına izin veren bir belgedir.

Lisansların yasal düzenlemesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve 15 Mart 2016 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti “Lisanslar ve İzinler Hakkında” Kanunu aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti “Ehliyetler ve İzinler Hakkında Kanun” temelinde yürütülür.

I. Lisans gerektiren faaliyet türlerinin tespiti, geçerliliği

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ruhsat (lisans) bir izin belgesidir. Soru şu ki, neden belirli faaliyetler böyle bir izin gerektiriyor? Bu soruyu cevaplamak için Ruhsat (Lisans) ve İzinler Kanununa bakalım. Böylece faaliyetlere ilişkin ruhsat ve izinler belirli kriterlere göre belirlenmektedir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:

 • faaliyet türü devlet güvenliğini etkiler;
 • faaliyet türü, sınırlı doğal kaynakların kullanımını içerir;
 • faaliyet türünün çevresel durum üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir;
 • faaliyet türü sınırsız sayıda kişinin yaşamı, sağlığı ve mülkiyeti için bir tehdit oluşturur.

Bu kriterler dikkate alınarak, özel tıbbi faaliyetler, eczacılık faaliyetleri, eğitim faaliyetleri vb. gibi bir dizi faaliyetin uygulanması için bir ruhsat gerekmektedir. Ruhsat (Lisans) gerektiren alanların tam listesini almak için Ek 1’e başvurabilirsiniz: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 15 Mart 2016 tarih ve 176-VQ sayılı “Lisans ve İzinler Hakkındaki Kanunu”.

Unutulmamalıdır ki Azerbaycan Cumhuriyeti’nde verilen ruhsat ve izin, kendi topraklarında geçerlidir.

II. Lisans başvuru prosedürü ve lisans verilmesini reddetme gerekçeleri

Ruhsat almak isteyenler, yapmak istedikleri faaliyetin türüne göre ilgili makama başvururlar. Örneğin, bir kişi farmasötik faaliyetlerde bulunmak istiyorsa, başvuru formu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na başvurması gerekir. Ayrıca, başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir:

 1. Başvuru sahibi bir tüzel kişilik, yabancı bir tüzel kişiliğin şubesi veya temsilciliği, tüzel kişilerin devlet sicilinden alıntının bir kopyası;
 2. Başvuru sahibi tek mal sahibi ise kimlik kartının bir kopyası;
 3. Başvuranın vergi mükellefi olarak kayıt belgesinin bir kopyası;
 4. Başvuru sahibinin başvuruda belirtilen nesnelerin her biri üzerindeki mülkiyet, kullanım veya kiralama hakkını teyit eden belgenin bir kopyası (lisans gerektiren faaliyetin uygulanması ve izin gerektiren eylemin gerçekleştirilmesi nesne ile ilgili ise);
 5. Lisans ve izin şartlarına uygunluğu onaylayan belgeler (kanunen gerekliyse).

Sunulan başvurunun ve ekli belgelerin değerlendirilmesinin sonuçlarına dayanarak, lisansı veren devlet organı, başvurunun kayıt tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde bir lisans verme veya vermeyi reddetme kararı verir ve başvuru sahibini bilgilendirir. (başvuru ve eki belgelerde eksikliklerin bulunması, lisans veren devlet organının belirli bir faaliyet türünün özelliklerine göre görüş almak için ilgili devlet kurumlarına başvurmayı gerekli görmesi halinde başvurulan süreler belirtilen süreye dahil edilmez.) lisans veren devlet organının bir uzman veya uzmanı dahil etmek için ilgili devlet kurumuna başvurması halinde). Unutulmamalıdır ki lisanslar süresiz olarak verilmektedir.

Aşağıdaki durumlarda bir lisans ve izin verilmesi reddedilir:

 • başvuru ve eki belgeler hukuka aykırı bilgiler içeriyorsa;
 • başvuru sahibi lisans ve izin şartlarına uymuyorsa.

Lisans ve izin vermeyi reddetmeye ilişkin idari işlem, reddetme durumlarına atıfta bulunularak doğrulanmalıdır. Başvuru sahibi, bu idari işleme karşı idari ve mahkemede itiraz edebilir.

ACON, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ruhsat ve İzinler Kanununa göre gerekli olan faaliyetler için ruhsat ve izinlerin alınmasında size profesyonel hukuki hizmetler sunmaya her zaman hazırdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
× MESSAGE US!