AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Azerbaycanda Boşanma. Avukat hizmetleri

Haziran 3, 20220

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi anlamına gelir. Ancak hangi durumda evlilik mahkemede feshedilir? Azerbaycanda boşanma davasıyla ilgili olarak hangi durumlarda avukata başvurulması önerilir? Avukat, boşanma davasında tarafa ne tür hizmetler sunar? Bu blog yazısının Azerbaycanda boşanma süreci ile ilgili sorularınızı netleştirmenize yardımcı olacağına inanıyoruz. Azerbaycanda boşanma davaları ile ilgili olarak avukat hizmetine ihtiyaç duymanız halinde firmamız ile iletişime geçebileceğinizi belirtmekte fayda var.

Azerbaycan Aile Kanunu’nun 19. Maddesine göre, aşağıdaki durumlarda evlilik mahkameler tarafından yasal olarak sona erdirilir:

 • Eşlerin reşit olmayan ortak çocukları varsa;
 • Taraflar evliliğin sona ermesini kabul etmezlerse.

Azerbaycan kanunları gerekçelerine göre belirtilen durumlarda karı koca boşanma için mahkemeye başvurabilir. Azerbaycanda kadının hamileliği sırasında veya çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl içinde koca, kadının rızası olmadan boşanma gerçekleşemez. Bu kural, bir çocuğun ölü doğması veya bir yaşına gelmeden ölmesi durumunda da geçerlidir.

Tecrübelerimize dayanarak, Azerbaycanda boşanma sürecinde tarafların mal paylaşımı, nafaka, çocukların ikamet yerinin belirlenmesi ve çocukla iletişim hakkı – hizmetleri ile ilgili konularda esas olarak avukata başvurduklarını söyleyebiliz.

I. Azerbaycanda Evliliğin Yargı Yoluyla Sona Ermesi – Boşanma.

Öncelikle belirtmeliyiz ki Azerbaycanda boşanma davası için mahkemeye başvurmadan önce tarafların arabuluculuk sürecinden geçmesi gerekmektedir. Aile ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da arabuluculukta çözülebilir. Tarafların anlaşmaya varamaması veya taraflardan birinin arabuluculuk sürecine katılmaması halinde diğer tarafın mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır.

Eşlerin birlikte yaşamalarının ve aileyi geçindirmelerinin imkansızlığı mahkemece tespit edildiğinde, evlilik mahkeme kararıyla sona erer. Taraflardan biri boşanmayı kabul etmezse bu durumda mahkeme çiftin barışması için 3 aylık bir ek süre verir.

Boşanma sürecinde yargılama öncesi dönemde doğru adımların atılması, davanın başarılı sonuçlanmasının temelini oluşturur. Azerbaycanda boşanma sürecinin gerekliliklerine uygun adımlar atmak için bir avukat hizmetlerinden faydalanmanız tavsiye edilir.

II. Azerbaycanda Boşanma zamanı mal paylaşımı nasıl yapılır? Mal paylaşımı ile ilgili avukatlık hizmetleri.

Evlilik sırasında eşler tarafından edinilen mallar, ortak ortak mülkleri olarak kabul edilir. Eşlerin ortak mülkiyeti şu anlama gelir:

 • Her birinin emek, girişimcilik ve fikri faaliyet sonucu elde ettiği gelir, aldıkları aylık ve ödenekler ile özel bir amacı olmayan diğer parasal ödemeler (engellilik nedeniyle çalışma kapasitesinin kaybı için ödenen tutar) , şu veya bu şekilde sağlık bozukluğu, mali yardımın miktarı, vb.) .);
 • Eşlerin müşterek gelirlerinden elde edilen taşınır ve taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kredi kasaları vb. ticari kuruluşlara yatırılan paylar, mevduatlar, sermayeden alınan paylar ve eşlerin evlilik süresince edindikleri diğer mallar, eşlerden kimin adına edinildiğine veya tevdiatın kimin adına veya kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın.

Eşlerin ortak mallarının mülkiyeti, kullanımı ve tasarruf hakkı, karşılıklı anlaşmaları temelinde gerçekleştirilir. Eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın müştereken edinilmiş malı üçüncü şahısların mülkiyetine veremez veya bu hususta bir sözleşme (sözleşme) akdedemez. Böyle bir durumda, rıza göstermeyen taraf buna mahkemede itiraz edebilir.

Azerbaycanda boşanma sırasında eşlerin ortak mallarının bölünmesi, mahkemeye başvuru yapıldığında yapılır. Unutulmamalıdır ki, eşlerin ortak malları aralarındaki mevcut anlaşmaya göre bölünebilir. Böyle bir anlaşma, eşlerin talebi üzerine noter tasdikli olabilir.

Mal paylaşımı konuları, tarafların boşanma sürecinde bir avukata en çok ihtiyaç duydukları (avukat hizmeti) nüanslar arasındadır. Boşanma davalarında mal paylaşımı oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olduğundan, bu süreçlere bir avukat dahil edilmesi önerilir.

III. Boşanma sürecinde ebeveynlerin nafaka yükümlülükleri ve ilgili avukatlık hizmetleri

Boşanma sırasında ortaya çıkan temel sorunlardan biri nafakadır. Anne-baba reşit olmayan çocuklarına bakmazlarsa, çocuk yararına veliden aylık nafaka miktarı alınır.

Reşit olmayan çocukların nafaka miktarı aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • 1 çocuk için – gelirin dörtte biri ve (veya) ebeveynlerin diğer gelirleri;
 • 2 çocuk için – kazancın üçte biri (diğer gelirler);
 • 3 veya daha fazla çocuk için – kazancın yarısı (diğer gelirler).

Unutulmamalıdır ki ebeveynin sabit bir geliri yoksa veya çalışmıyorsa mahkeme asgari nafaka miktarının ödenmesine karar verir. Asgari nafaka tutarı 193 AZN’dir.

Nafaka ile ilgili davalarda davacının karşılaştığı başlıca sorunlar şunlardır:

 • daha düşük bir nafaka ödemek için gerçek kazanç ve gelirin gizlenmesi;
 • nafaka ödemeyi genel olarak reddetme.

Bu tür durumların ortaya çıkması, çocukların mülkiyet haklarının ihlali ile sonuçlanmaktadır. Azerbaycanda boşanma sürecinde nafaka ile ilgili davalarda karşılaşabileceğiniz potansiyel sorunları etkili bir şekilde çözmek için avukat hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

IV. Boşanma sürecinde çocukların ikamet yerinin tespiti ve ilgili avukatlık hizmetleri

Mahkeme tarafından karar verilirken, boşandıktan sonra reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden hangisinin yanlarında kalacağı da belirlenir. Tecrübelerimize dayanarak, bu süreçte mahkemeler tarafından genellikle aşağıdaki noktaların dikkate alındığını söyleyebiliriz:

 • çocuğun ebeveynlerinden her birine bağlanma konusu (bunu belirlemek için gerekirse ekspertiz yapılabilir);
 • ebeveynlerin ahlaki ve kişisel nitelikleri;
 • çocuğun yaşı ve görüşü (10 yaşın altındaki bir çocuğun görüşü dikkate alınmalıdır);
 • çocuğun yetiştirilmesi ve gelişimi için koşullar yaratma fırsatı (ebeveynlerin mesleği, çalışma programı, mali ve ailevi
 • durumları, sağlıkları dikkate alınarak);
 • ayrı yaşayan ebeveynlerin her birinin mevcut ikamet durumu.

Ayrıca belirtmek gerekir ki mahkeme kararı ile ebeveynlerden birine çocuk verilmesi, diğer ebeveynin iletişim kurma hakkını kısıtlamaz. Çocuklarından ayrı yaşayan bir ebeveynin onlarla iletişim kurma hakkı vardır. Bu hakkın kısıtlanması halinde, hakkı kısıtlanan ebeveyn mahkemeye başvurarak çocuğunu mahkemede görme hakkını sağlayabilir.

Çocukların ikamet yerinin belirlenmesi hassas bir süreçtir ve burada her zaman çocuğun yüksek yararı gözetilmelidir. Uygulamada, ebeveynlerden birinin kendi haklarını kötüye kullanması ve karşı tarafın haklarını kısıtlaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi durumlarda bir avukatın hizmetlerinden yararlanarak çocuğunuzun yararına olan bir sonuca ulaşabilirsiniz.

ACON Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Azerbaycanda boşanma işlemleri için avukat hizmetleri sunmaktayız. Haklarınızın korunması, nafaka, çocuğun ikametgahının belirlenmesi, çocukla iletişim hakkı ve mal varlığı gereksinimlerinizin gerçekleştirilmesi konularında avukatlarımızın size yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.