AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Azerbaycan Cümhuriyetinde geçici oturma izni verilmesi, reddedilmesi ve iptali prosedürü

Nisan 4, 2019

Yabancılar ve vatansız kişiler, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yaşamak için geçici oturma izni (geçici ikamet izni) almalıdırlar. Böylece onlara Azerbaycan Cumhuriyeti’nde geçici olarak ikamet etme hakkı verilir. Geçici oturma izni (geçici ikamet izni) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Göç İdaresi tarafından verilir. Geçici oturma izni (geçici ikamet izni) verildiğinde, yabancıya (vatansız kişiye) Azerbaycan Cumhuriyeti’nde oturma iznine sahip olduğunu onaylayan bir sertifika verilir.

Unutulmamalıdır ki, her devletin geçici oturma izni (geçici ikamet izni) alınmasının düzenlenmesi için yasal gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler, ekonomik gelişmişlik düzeyi vb. farklı nedenlere bağlı olarak değişebilir.

I. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici oturma izni  (geçici ikamet izni) verilmesinin gerekçeleri:

Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca, yabancılar (vatansız kişiler) Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici oturma izni (geçici ikamet izni) aşağıdaki gerekçelerden biriyle elde ederler:

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ile yakın akrabalık ilişkileri olması durumunda;
 2. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici veya kalıcı olarak ikamet eden yabancıların veya vatansız kişilerin aile üyeleri varsa;
 3. Azerbaycan Cumhuriyetinde kurulmuş ve kurucusu veya kurucularından en az biri yabancı tüzel kişi veya şahıs
 4. olan bir şirketin başkanı ve vekili olarak görev yapan;
 5. Yabancı bir şirketin Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki şube ve temsilciliklerinin başkanlığını ve vekilliğini yürütür;
 6. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde girişimci faaliyetlerde bulunan;
 7. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında en az 100.000 manat (yaklaşık 60 000 USD) değerinde gayrimenkulü varsa;
 8. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bankalara sabit vadeli mevduat anlaşması temelinde en az 100.000 manat (yaklaşık 60 000 USD) yatırmak;
 9. Ülke ekonomisine en az 500.000 manat (yaklaşık 295 000 USD) yatırım yapmak;
 10. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bu Kanuna uygun olarak ücretli bir işte çalışmak için çalışma izni alınması;
 11. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yüksek ve orta özel eğitim kurumlarında ve ayrıca mesleki ve genel eğitim kurumlarında tam zamanlı eğitim durumunda.

Yukarıdaki gerekçelerden herhangi birinin varlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yabancılar (vatansız kişiler) için bir geçici ikamet (oturma) izni edinmenin temelidir.

II. Azerbaycan Cümhuriyetinde geçici oturma izni (ikamet izni) verilmesini reddetme gerekçeleri

Bazen geçici ikamet izni (geçici oturma izni) müraacatlarına red cevapı verildiğine tanık oluyoruz. Ayrıca bazı durumlarda mevcut olan ikamet izni (oturma izni) iptal bile edile biliyor. Peki, hangi durumlarda geçici oturma izni (geçici ikamet izni) başvurusu reddediliyor (uzatılmıyor) veya mevcut geçici oturma izni (geçici ikamet izni) iptal ediliyor? Bu tür durumlardan kaçınmak için ne yapabilirsiniz?

Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasının 50. Maddesi, yabancılar ve vatansız kişiler için Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici oturma izni verilmediğinde (uzatılmadığında) yasal dayanağın kapsamını özel olarak belirler:

 • Azerbaycan Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine zarar verebileceği durumlarda;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde geçici ikamet izni almak için sahte belgeler veya yanlış bilgi sundukları zaman;
 • Kimlik belgelerine sahip olmadıkları veya bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen belgelerden bir veya birkaçını ibraz etmedikleri durumlarda;
 • Pasaportları veya sınırı geçmek için diğer belgeleri 3 aydan daha kısa sürede sona erdiğinde;
 • İlgili yürütme organı tarafından onaylanmış tehlikeli bulaşıcı hastalıklar listesinde yer alan herhangi bir hastalığın virüsünün taşıyıcısı olduklarında (Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları ile evli olanlar hariç);
 • Daha önce ülkeye girişlerine kısıtlama getirilerek Azerbaycan Cumhuriyeti’nden sınır dışı edildiklerinde;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici oturma izni verilmesine temel teşkil eden durum ortadan kalktığında ve bu Kanunda geçici oturma izni almak için öngörülen diğer durumlar mevcut olmadığında;
 • 180 gün içinde 90 günden fazla Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları dışında bulunduklarında;
 • Yabancı devlette kalıcı olarak ikamet etmek üzere Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından ayrıldıklarında;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kalmaları sakıncalı görüldüğünde;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nden sınır dışı edilmelerine karar verildiğinde;
 • Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici ikametleri sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ziyaretlerinin beyan edilen amacını ihlal ettiklerinde.
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yabancıların ve vatansız kişilerin kalış ve ikamet kurallarının ihlali nedeniyle verilen idari para cezasını ödemedikleri zaman.

Yukarıda belirtilen gerekçelerden birinin varlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki yabancılara ve vatansız kişilere  geçici oturma izni (geçici ikamet izni) verilmesini (uzatılmasını) reddetme ve mevcut izinlerin iptali için temel teşkil eder.

Deneyimlerimize dayanarak, ihtiyacınız olan hizmetler için yalnızca profesyonellere başvurmanızı öneririz. Deneyimli avukatlarımız, geçici oturma izninin verilmemesi (uzatılması) ve mevcut izinlerin iptali ile ilgili idari ve yargı kararlarına itiraz ederek, ihlal edilen haklarınızı geri kazanmanız için size en iyi çözümleri sunacaktır. Bugüne kadar ekibimiz, profesyonel olmayanların hizmetlerinden muzdarip olan birçok müşterimize yardımcı oldu. Bizimle iletişime geçerek hem zamandan tasarruf edersiniz hem de yasal risklerden kaçınarak kaliteli bir sonuç alırsınız.

ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.